Školení podle Vyhlášky č. 50/1978Sb.

přezkoušen í s osvědčení

 

Můžeme pro Vás zajistit

 • školení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • seznámení s kurzem revizního technika
 • poradenství v oboru elektro
 • další odborné kurzy
 • školení v příjemném prostředí, osobní přístup

  Konzultační formou probíráme situace,
  které mohou nastat při obsluze a pracovní činnosti na elektrickém zařízení. 

Předmětem školení a zkoušek či přezkoušení 
dle požadavku Vyhl. 50 / 1978Sb. §14 jsou:

 • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit, 
 • místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit

 

Můžete si sami připravit podklady ke školení dle výše uvedeného bodu b). 
Při školení a přezkušování bude k tomu přihlédnuto.

Školení pomocí učebních technik a přezkoušení (test + ústní zkouška)

bude probíhat dle požadavků Vyhl.50/1978Sb. se zaměřením na činnost,
kterou pracovník vykonává nebo bude vykonávat.

 
Proč školení dle požadavků Vyhl. 50/1978Sb. a jak Vám v tom můžeme pomoci?

 • Pokud pracujete s elektřinou, vyžaduje zákon č. 174 / 1968 Sb., mít platné osvědčení, jak stanoví Vyhláška 50/1978 Sb., které se obnovuje po 3 letech.
 • Pomocí efektivních učebních technik Vás můžeme naučit, jak si snadno a rychle zapamatovat probrané bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení. Například jaké jsou možnosti ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci.
 • V ceně kurzu získáte zdarma poradenství po dobu platnosti osvědčení a
  sborník předpisů ke školení, jak požaduje Vyhláška 50 / 1978 Sb.
  Na základě školení s ověřením znalostí pomocí testů,
  snadno a s úsměvem zvládnete závěrečné přezkoušení i získáte osvědčení.

   


Kontaktujte nás k získání informací ke školení
se závěrečným přezkoušením a vydáním  osvědčení 
v souladu s požadavkem,
který stanoví vyhláška 50 / 1978 Sb.

Věříme, že budete  spokojeni.

Na Vaše otázky rádi odpovíme po telefonu nebo při osobní návštěvě.

Pro zaslání nabídky školení nás můžete kontaktovat

 

Zde jsou uvedeny termíny a cena

  

Využijte našich služeb se školením dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Sami se můžete přesvědčit při osobní účasti zdarma v prvních dvou hodinách školení.

Celoročně pořádáme pravidelné školení

K vydání osvědčení dle Vyhlášky 50 / 1978 Sb. §5 - § 8, §10, §11 je třeba doložit:


Doklad o nabytí vzdělání (vyuční list, maturit. vysvědčení, VŠ diplom atd.)
Doklad "Potvrzení o praxi" (délka praxe v letech a u které firmy či jako OSVČ, 
možno nahradit: "Čestným prohlášením o praxi")
k požadovanému § dle 
tab. Vyhl.50/78Sb.
Lékařské potvrzení, že je "pracovník schopen práce na el. zařízení i ve výškách".
Starší osvědčení (pokud vlastní) z přezkoušení dle Vyhlášky 50 / 78Sb. 
s protokolem o přezkoušení (zápis ze školení a z vykonané zkoušky).

Kopie zašlete emailem co nejdříve pro kontrolu, že je vše v pořádku.
 

Upřesnit požadavky, které jsou kladené dle Vyhlášky 50 / 78 Sb. můžeme po telefonu nebo emailem.


Předmětem školení a zkoušek či přezkoušení jsou:

a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí,
    kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit.


b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny,
    příkazy, směrnice a návody k obsluze, které
    souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí,
    kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit.

 

Bylo by vhodné, abyste připravili podklady ke školení dle bodu b) - vizte výše. 
Při školení a přezkušování bude k tomu přihlédnuto.

Školení pomocí učebních technik a přezkoušení (test + ústní zkouška)
bude probíhat dle požadavků Vyhlášky 50 / 1978 Sb. se zaměřením na profesní činnost.

 
 • Školení se koná v prostorách INDUSTRA na Masné 9, Brno.
  Sraz účastníků je v 9:00 hodin.
 • Termín školení doporučujeme si předem rezervovat a potvrdit platnost ceny
  zasláním vyplněné přihlášky.

 • Rezervace termínu (zasláním vyplněné přihlášky) u nás doporučujeme nejpozději 1 týden předem, 
  aby bylo místo nebo po telefonické dohodě či e-mailem se dohodnout.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.

Věříme, že budete s naším školením pomocí audiovizuálních učebních technik spokojeni.

Na Vaše otázky rádi odpovíme po telefonu či při osobní návštěvě.

Pokud Vám naše nabídka vyhovuje, můžete nás kontaktovat níže, abychom Vám zaslali formuláře k vyplnění.Objednávka, kontaktní formulář, zeptejt e se nás

 

 

 

 • ŠKOLENÍ U VÁS VE FIRMĚ MŮŽEME USPOŘÁDAT,
  SMLUVNÍ PODMÍNKY DOHODNOUT. 

   
 • Termíny školení: 

  Školení se koná v prostorách INDUSTRA na Masné 9, Brno.
  Sraz účastníků je v 9:00 hodin.
 • 15.11.2016
  22.11.2016
  29.11.2016
  06.12.2016
  13.11.2016

 • Termín školení doporučujeme si předem rezervovat a potvrdit platnost ceny
  zasláním vyplněné přihlášky.

 • Rezervace termínu (zasláním vyplněné přihlášky) u nás doporučujeme nejpozději 1 týden předem, 
  aby bylo místo nebo po telefonické dohodě či e-mailem se dohodnout.
   
 • Adresa školení: 
  Školení se koná v prostorách INDUSTRA na Masné 9, Brno.
  Sraz účastníků je v 9:00 hodin.
   
  • Školení se koná v prostorách INDUSTRA na Masné 9, Brno.

  • Sraz účastníků je v 9:00 hodin nebo dle dohody.

 • Cestu na školení Vám můžeme proplatit snížením ceny za školení.

 • V případě únavy můžete školení přerušit a pokračovat v náhradním termínu.

 

Kontaktujte nás

SEO Rozcestník

Školení se získáním nových znalostí a dovedností.

Diskusní téma: Vyhláška 50

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek