Získání osvědčení revizního technika

31.05.2015 22:49

Učební materiály pro snadné zapamatování testů k přezkoušení na TI ČR k získání osvědčení revizního technika Vám na vyžádání zašleme emailem nebo na dobírku.

Na základě vyplněněného formuláře objednávky z tohoto webu nebo přes email Vám zašleme zálohovou fakturu a po přijetí platby na účet: 8196654001/5500 Vám budou obratem zaslány učební materiály pro snadné zapamatování testů.

Při zaslání učebních materiálů pro snadné zapamatování testů na dobírku poštovné hradí příjemce.

Zaváděcí cena 200,- Kč (5 testů = celkem 470 otázek včetně správných odpovědí / jeden test = 40,- Kč)