Odborné kurzy a školení realizované profesionálním týmem Batech, s.r.o. Odborný školitel pro Revizní techniky v oboru elektro a proškolení dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.

07.01.2016 18:33

Lektor Karel Baborský je velmi zkušený školitel revizních techniků a Vyhlášky 50/78 Sb.
Své odborné teoretické znalosti včetně praktických dovedností předává absolventům školení a kurzů už více jak 20 let.
Forma školení je po obsahové stránce zaměřená jak na obecné proškolení dle požadavků vyhlášky 50, tak také především se zaměřením na informace, které pracovníci v oboru elektro využívají konkrétně ve své profesní pozici. Ať už tedy přicházejí k panu Baborskému živnostníci či zaměstnanci menších nebo větších firem, odcházejí jak se získaným osvědčením potřebným ze zákona pro vykonávání jejich pracovní činnosti, tak také s pocitem větší sebejistoty, že své práci opravdu dobře rozumí i z hlediska el. norem. Školení probíhá konzultačním způsobem, tzn. s individuálním otevřeným přístupem ke každému jednotlivému účastníkovi. Lektor používá systém speciálních učebních technik, které čerpá ze stálého dlouholetého sebevzdělávání a svých osobních profesních i životních situací, které byly nepříjemného i pozitivního charakteru. Velmi rád poradí dle přání uchazečů i v oblasti obchodních dovedností a celkově přístupů a jednání se zákazníky, z praxe totiž vyplývá, že zvlášť v technických oborech je důležitá vzájemná spolupráce například servisních techniků a obchodních zástupců. Atmosféra během školení je obvykle živá a domácká, cítí se zde pohodlně i elektro-laik, který se školí jen na §4 Vyhl. 50/78 Sb., tzv. "osobu poučenou" třeba jen proto, že v každé firmě musí být ze zákona proškolený jedinec, který vyměňuje žárovky.

Doporučuji toto školení.

Maruška Salátová.