Kontaktujte nás s Vaším požadavkem nebo dotazem

Formulář můžete využít i jako objednávku našich služeb.

 

 

BATECH s.r.o.

IČ:       03311708
DIČ: CZ03311708

Bašty 8, 602 00 Brno
 

Kontaktujte nás:

Email: batech@seznam.cz
Mobil: + 420 775 419 653

Email: batech@seznam.cz

Mobil: + 420 775 419 653

nebo zde: https://www.elektrotechnic.cz/kontakt/

 

Školení elektrotechniků a revizních techniků

Naše společnost BATECH, s.r.o., poskytuje poradenskou činnost elektrotechnikům,
revizním technikům a podnikatelům v oboru elektro. 
Školení a poradenství je zaměřené na podporou profesního růstu pomocí učebních metod. 

 • Kurzy jsou zaměřeny k získání vědomostí a praktických dovedností k výkonu zaměstnání či živnosti.

 • Osvědčení můžete získat dle vyhlášky č. 50/78Sb.

 • S námi můžete pohodově zvládnout školení s přezkoušením dle Vyhl. 50/78 Sb.,
  které je zaměřené pro potřebu a využití v podnikání nebo v zaměstnání.

 • Zajistíme přípravu k certifikaci.

 • Můžeme uspořádat odborné konference,
  kurzy a školení s praktickými ukázkami při využití velmi efektivních metod,
  které ušetří čas, námahu a peníze.

 • Zajistíme kompletní služby v oblasti BOZP a PO
  (vypracování místních pracovních bezpečnostních předpisů a protokolů, stanovení prostředí atd.)

 • Konzultace pro získání aktuálních odborných informací.

 

Z historie BATECH, s.r.o.

Datum vzniku (jako OSVČ): 6.3.1992

Získání živnostenských listů: "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení", "Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení" a "Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej".

Pracovní činnost se postupně rozvíjela od výroby jednoduchých el. zabezpečovacích zařízení přes montáže a opravy el. instalací, domovních rozvodů, CNC a různých pracovních strojů, zdvihacích zařízení, výtahů, zakladačů a jeřábů (pro Adamovské strojírny, Metru Blansko, Městské úřady, domy, byty) až k provádění revizí na těchto el. zařízení (především rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů).

Vzhledem k získaným zkušenostem a poptávce po organizování seminářů pro elektrotechniky byl v roce 1998 založen další živnostenský list "Organizování     školení a dalšího vzdělávání".
Aby byla nabídka firmy kompletní a bylo možné montovat a opravovat rozvaděče vznikl v roce 2000 poslední živnostenský list "Zámečnictví".
Z důvodu plánovaného rozšíření o další zaměstnance bylo 14.10.2000 sídlo firmy přemístěno do větších prostor haly na ulici Osvobození 9, Adamov.
V červnu roku 2003 se tak stalo.
Začalo se školit a přezkušovat z Vyhl. č. 50 /1978 Sb., pořádat přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika,  semináře - konference pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. 
30.9.2004 se výrazně zvýšila přístupnost k zákazníkům přestěhováním do kancelářských prostor v Brně - Vinohrady na Bořetickou ulici.

Založením a převedením všech činností na BATECH, s.r.o. Bašty 8, Brno došlo od 19.8.2014 a předávájí se dál formou netrdičních, ale správným způsobem zaměřených školení a kurzů pro elektrotechniky a revizní techniky z naší praxe.

Věříme, že je důležité spojit teorií s praxi.

Zkušenosti z revizní činnosti v praxi můžeme předávat formou školení a kurzů mladým a začínajícím elektrotechnikům.
    Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).
    Především se snažíme ke školení využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....

Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.

    Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.

Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.

Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.

Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.

      Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..

Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.
      Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi  se snažíme rozvíjet dobrý vztah.

Věříme, že máme co nabídnout (nejenom dobrou cenu za školení) pro Vaši cestu ke spokojenosti a stabilním úspěchům pracovním i osobním.


 

SEO Rozcestník