Vyhněte se pokutám  - články ZDE 
 
s metodickým vedením pomocí učebních technik, 
které usnadní a urychlí získání informací pro úspěšné ...
 
 
Dovolená u moře zadarmo!
Je to vůbec možné?
Při našem školení ano, je to možné.
Za tímto účelem pořádáme některé
kurzy revizního technika a další školení.
 
Revizní technici a zákazníci byli letos na dovolené.
 
Na dalších kurzech a školeních se můžeme dohodnout
po telefonu nebo emailem či vyplněním kontaktního formuláře.
 

 

po telefonu nebo emailem či vyplněním níže uvedeného formuláře.revizních techniků elektrických zařízení, Školení s metodickým vedením (pomocí učebních technik, 
 
které usnadní a urychlí získání informací pro úspěšné ...
 
 
Dovolená u moře zadarmo!
Je to vůbec možné?
Při našem školení ano, je to možné.
Právě za tímto účelem pořádáme 
kurz revizního technika a další školení.
 
Revizní technici a účastníci školení jsou právě s námi na dovolené.
Na dalších kurzech a školeních se můžte domluvit 
po telefonu nebo emailem či vyplněním níže uvedeného formuláře.
   
   
   
revizních techniků elektrických zařízení, Školení s metodickým vedením (pomocí učebních technik, 
 
které usnadní a urychlí získání informací pro úspěšné ...
 
 
Dovolená u moře zadarmo!
Je to vůbec možné?
Při našem školení ano, je to možné.
Právě za tímto účelem pořádáme 
kurz revizního technika a další školení.
 
Revizní technici a účastníci školení jsou právě s námi na dovolené.
Na dalších kurzech a školeních se můžte domluvit 
po telefonu nebo emailem či vyplněním níže uvedeného formuláře.revizních techniků elektrických zařízení, Školení s metodickým vedením (pomocí učebních technik, 
 
které usnadní a urychlí získání informací pro úspěšné ...
 
 
Dovolená u moře zadarmo!
Je to vůbec možné?
Při našem školení ano, je to možné.
Právě za tímto účelem pořádáme 
kurz revizního technika a další školení.
 
Revizní technici a účastníci školení jsou právě s námi na dovolené.
Na dalších kurzech a školeních se můžte domluvit 
po telefonu nebo emailem či vyplněním níže uvedeného formuláře.

Kontaktujte nás s Vaším požadavkem nebo dotazem

Formulář můžete využít i jako předběžnou objednávku Vámi požadovaných služeb.

GDPR

BATECH s.r.o.

IČ:       03311708
DIČ: CZ03311708

Bašty 8, 602 00 Brno

+420 775 419 653

info@batech-s-r-o.cz
batech@seznam.cz  (organizační servis)
batech@centrum.cz  (jednatel)

 

Obchodní společnost a dodavatel služeb BATECH s.r.o.byla založena z důvodu potřeby sdílení radosti z tvoření úspěšné realizace přání a prodeje sdílených služeb za účelem spokojenosti všech.

 

 

 

 

Vývoj

  • Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC (jako OSVČ) od roku 1992, od 19.8.2014 jednatel společnosti BATECH, s.r.o.
  • Je původním odborným zaměřením elektrotechnik pro rozvodná zařízení, má praktické zkušenosti s rozvody el. instalací v zemědělství, stavebnictví a strojírenském průmyslu a distribučních sítí.
  • V roce 1994 se stal revizním technikem zařízení - revize na elektrických zařízení (rozvodů elektrických instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů, hromosvodů a později i LPS).
  • Je pořadatelem seminářů pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. Taktéž přednášející.
  • Jako  školitel má zkušenosti z přípravných kurzů ke zkouškám revizního technika a školení s přezkoušením dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., které je zaměřeno k efektivnímu zvládnutí učební látky pomocí učebních technik a k rozvoji praktických dovedností.)
  • Spolupracuje s předními odborníky v oboru elektro, pedagogiky, psychologie, marketinku., IT a webdesignu.
  • Absolvoval další studium na SPŠE Kounicova v Brně se zaměřením na elektronická a sdělovací zařízení.
  • Dokončil studium na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na právo a podnikání.
  • Zakladatel Mezinárodní asociace revizních techniků, International check technician association, https://mart8.webnode.cz,  https://mart-cr.webnode.cz
  • Původní webové stránky www.icta.cz byly zcizeny.

Jeho cílem je rozvoj seberealizace a prosperity elektrotechniků a efektivní provádění dobré služby.
Metodicky je podporuje.


Od OSVČ k BATECH, s.r.o.

Datum vzniku OSVČ 6.3.1992 získáním živnostenských listů: "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení", "Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení" a "Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej".

Pracovní činnost se postupně rozvíjela od výroby jednoduchých el. zabezpečovacích zařízení přes montáže a opravy el. instalací, domovních rozvodů, CNC a různých pracovních strojů, zdvihacích zařízení, výtahů, zakladačů a jeřábů (pro Adamovské strojírny, Metru Blansko, Městské úřady, domy, byty) až k provádění revizí na těchto el. zařízení (především rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů).

Vzhledem k získaným zkušenostem a poptávce po organizování seminářů pro elektrotechniky byl v roce 1998 založen další živnostenský list "Organizování školení a dalšího vzdělávání".
Aby byla nabídka firmy kompletní a bylo možné montovat a opravovat rozvaděče vznikl v roce 2000 poslední živnostenský list "Zámečnictví".
Z důvodu plánovaného rozšíření o další zaměstnance bylo 14.10.2000 sídlo firmy přemístěno do větších prostor haly na ulici Osvobození 9, Adamov.
V červnu roku 2003 se tak stalo.
Začalo se školit a přezkušovat z Vyhl. č. 50 /1978 Sb., pořádat přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika, semináře - konference pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. 
30.9.2004 se výrazně zvýšila přístupnost k zákazníkům přestěhováním do kancelářských prostor v Brně - Vinohrady na Bořetickou ulici.

Předáváním činností začalo postupně od 19.8.2014 na absolventy kurzů.

Věříme, že je důležité spojit teorií s praxi a aby se zaučili na sjednávaných zakázkách.

Je příjemné, když získávají zákazníky a můžou budovat firmu hned od začátku.

Zkušenosti z revizní činnosti následně uplatňují v praxi a později je můžou na svých školeních či kurzech předávat dalším revizním technikům.

Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).
Především se snažíme v praxi využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....

Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.

Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.

Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.

Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.
Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.

Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..

Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.
Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi se snažíme rozvíjet dobrý vztah.

Věříme, že budete spokojeni (že jste získali hodně  vědomosti za dobrou cenu) a nadšení k  úspěchům pracovním i osobním.

U NÁS PLATÍTE ZA

nové dovednosti a příležitosti

prostřednictvím změny vzdělávání

svých předností na základě zkušeností

formou změny způsobů získávání vědomostí

 
 

Doporučujeme informace, které můžete získat zde:
 

 

 

 

 Vyhněte se pokutám  - články ZDE 

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/zivnostensky-urad-mesta-brna/

https://www.ticr.eu/

https://www.suip.cz/oip09/

Email: batech@seznam.cz
Mobil: + 420 775 419 653

https://www.podnikatel.cz/rejstrik/batech-s-r-o-03311708

 

Práce revizního technika - TZB-info

 

Jak poznáme opravdového revizního technika? 

Můžete se nás zeptat, rádi Vám ho prověříme

 

KDO BY CHTĚL PLATIT ŠPATNÉHO REVIZNÍHO TECHNIKA VTZ?

 

- Diskuse Elektrika ... https://diskuse.elektrika.cz/

O revizi dostanete revizní zprávu, na které musí být evidenční číslo revizního technika a jeho podpis. 

Evidenční číslo si můžete ověřit zpravidla ...

Má oprávnění revizního technika neomezenou platnost?

Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního ...

Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení ...

Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení ...

 

Další odpovědi na Vaše otázky získáte u nás.

 

https://www.podnikatel.cz/rejstrik/karel-baborsky-46250824/

nebo zde: https://www.elektrotechnic.cz/kontakt/