Kontaktujte nás s Vaším požadavkem nebo dotazem

Formulář můžete využít i jako objednávku našich služeb.

 

Karel Baborský
Školitel s třicetiletou praxí
Jednatel firmy 

BATECH s.r.o.

IČ:    03311708
DIČ: CZ03311708

Bašty 8, 602 00 Brno
 

Kontaktujte nás:

Email: batech@seznam.cz
Mobil: + 420 775 419 653

Email: batech@seznam.cz

Mobil: + 420 775 419 653

 

Lektoři a revizní technici: Ing. Václav Svoboda a Martin Bódiš

Více zde: https://www.elektrotechnic.cz/kontakt/

Školení elektrotechniků a revizních techniků

Naše společnost BATECH, s.r.o., poskytuje poradenskou činnost elektrotechnikům,
revizním technikům a podnikatelům v oboru elektro. 
Školení je zaměřené na podporou profesního růstu pomocí učebních metod. 

 • Kurz revizního technika

 • Absolventům kurzu revizních techniků 
  vypomůžeme odborným vedením při provádění prvních revizí v praxi

 • Osvědčení dle vyhlášky č. 50/78Sb.

 • S námi můžete pohodově zvládnout školení s přezkoušením dle Vyhl. 50/78 Sb.,
  které je zaměřené pro potřebu a využití v podnikání nebo v zaměstnání včetně zdravovědy.

 • Pořádáme odborné konference,
  kurzy a školení s praktickými ukázkami při využití velmi efektivních metod,
  které ušetří čas, námahu a peníze.

 

 • Zajistíme kompletní služby v oblasti BOZP a PO
  (vypracování místních pracovních bezpečnostních předpisů a protokolů, stanovení prostředí atd.)
   
 • Konzultace pro získání aktuálních odborných informací.

 

Z HISTORIE

Karel Baborský

(OSVČ od roku 1992 www.elektrotechnic.cz a od 19.8.2014 jednatel společnosti BATECH, s.r.o.)

 •   
 • Karel Baborský - ELEKTROTECHNIC (jako OSVČ) od roku 1992, od 19.8.2014 jednatel společnosti BATECH, s.r.o., je původním zaměřením elektrotechnik pro rozvodná zařízení.
 • Praktické zkušenosti s rozvody el. instalací v zemědělství, stavebnictví, strojírenském průmyslu a distribučních sítí.
 • Absolvent studia na SPŠE Kounicova v Brně, zaměření - elektronická a sdělovací zařízení.
 • Vytudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na právo a podnikání.
 • Stal se revizním technikem elektrických zařízení - rozvodů elektro instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů, hromosvodů - LPS.
 • Pořádá semináře pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty, kde též přednáší.
 • Provádí přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika a školení s přezkoušením dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., které je zaměřeno k efektivnímu zvládnutí učební látky pomocí učebních technik a k rozvoji praktických dovedností.)
 • Spolupracuje s předními odborníky v oboru elektro, pedagogiky, psychologie, marketinku., IT a webdesignu.
 • Je původním odborným zaměřením elektrotechnik pro rozvodná zařízení, má praktické zkušenosti s rozvody el. instalací v zemědělství, stavebnictví a strojírenském průmyslu a distribučních sítí.
 • Absolvoval další studium na SPŠE Kounicova v Brně se zaměřením na elektronická a sdělovací zařízení.
 • Studoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na právo a podnikání.
 • Jako RT se věnoval prováděním revizí na el. zařízení (rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů, hromosvodů - LPS ...).
 • Pořádá semináře pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty, kde též přednáší.
 • Provádí přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika a školení s přezkoušením dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., které je zaměřeno k efektivnímu zvládnutí učební látky pomocí učebních technik a k rozvoji praktických dovedností.)
 • Spolupracuje s předními odborníky v oboru elektro, pedagogiky, psychologie, marketinku., IT a webdesignu.
 • Zakladatel Mezinárodní asociace revizních techniků, International check technician association, www.icta.cz
 • Podporuje elektrotechniky, aby si založili vlastní podnikání.

Jeho cílem je rozvoj seberealizace a prosperity elektrotechniků a efektivní provádění dobré služby.
Metodicky je podporuje.

 

REFERENCE

 

O firmě (od OSVČ k BATECH, s.r.o.)

Datum vzniku (jako OSVČ): 6.3.1992

Získání živnostenských listů: "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení", "Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení" a "Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej".

Pracovní činnost se postupně rozvíjela od výroby jednoduchých el. zabezpečovacích zařízení přes montáže a opravy el. instalací, domovních rozvodů, CNC a různých pracovních strojů, zdvihacích zařízení, výtahů, zakladačů a jeřábů (pro Adamovské strojírny, Metru Blansko, Městské úřady, domy, byty) až k provádění revizí na těchto el. zařízení (především rozvodů el. instalací, pracovních strojů, ručního nářadí a spotřebičů).

Vzhledem k získaným zkušenostem a poptávce po organizování seminářů pro elektrotechniky byl v roce 1998 založen další živnostenský list "Organizování     školení a dalšího vzdělávání".
Aby byla nabídka firmy kompletní a bylo možné montovat a opravovat rozvaděče vznikl v roce 2000 poslední živnostenský list "Zámečnictví".
Z důvodu plánovaného rozšíření o další zaměstnance bylo 14.10.2000 sídlo firmy přemístěno do větších prostor haly na ulici Osvobození 9, Adamov.
V červnu roku 2003 se tak stalo.
Začalo se školit a přezkušovat z Vyhl. č. 50 /1978 Sb., pořádat přípravné kurzy ke zkouškám revizního technika,  semináře - konference pro elektrotechniky, revizní techniky a projektanty. 
30.9.2004 se výrazně zvýšila přístupnost k zákazníkům přestěhováním do kancelářských prostor v Brně - Vinohrady na Bořetickou ulici.

Založením a převedením všech činností na BATECH, s.r.o. Bašty 8, Brno došlo od 19.8.2014.

Věříme, že je důležité spojit praxi s teorií.

Zkušenosti z revizní činnosti v praxi můžeme předávat formou školení a kurzů mladým a začínajícím elektrotechnikům.
    Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější jsou kurzy šité na míru a připravené na základě precizní identifikace potřeb konkrétního zadavatele (rozsah školení, odborné zaměření, cena, místo školení).
    Především se snažíme ke školení využívat velmi efektivních metod komunikace a pro rozvíjení lidského potenciálu, které jsou ve světě velmi uznávané a používané např. v oblasti obchodu, řízení, koučování, motivování, efektivního vyjednávání....

Dosavadní povědomí většiny lidí u nás o možnostech těchto přístupů je však ve srovnání se zahraničím velmi nízké.

    Cílem každého nabízeného školení je vybrat skutečně to nejlepší pro každodenní praxi účastníka.

Opíráme se o unikátní zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků.

Tým lektorů tvoří zkušení odborní lektoři v jejichž týmu jsou specialisté na používání dynamických technik a nástrojů.

Nespornou výhodou našich tréninků je komplexní pohled na strategie myšlení a jejich vzájemná návaznost k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a v umění rozvíjet osobní dovednosti v elektrotechnice.

    Například v kurzech pro RT probíhá po dobu cca 70% celkového času aktivní a intenzivní procvičování jednotlivých témat s praktickým zaměřením..

Styl výuky je interaktivní a pomocí učebních technik, takže si nové znalosti vyzkoušíte, natrénujete a prokonzultujete.
    Systematickým a individuálním přístupem k zákazníkovi  se snažíme rozvíjet dobrý vztah.

    Věříme, že máme co nabídnout (nejenom dobrou cenu za školení) pro Vaši cestu ke spokojenosti a stabilním úspěchům pracovním i osobním.


 

SEO Rozcestník