Služby
BOZP a PO

 ke školení a zpracování systému

 

Vhodné pro: 

 • pro firmy stavební, strojírenské a dřevozpracující s max. 25 zaměstnanci zpracování systému řízení a prevenci rizik.
 • pro OSVČ stavebních a příbuzných oborů zpracování základního systému prevence rizik v jejich oboru.
 • základní i specializovaná školení zaměstnanců pro firmy i jednotlivce.

 

Jsou na:

 • Vedoucí pracovníky
 • Zaměstnance ve stavebnictví
 • Obsluhu stavebních strojů
 • Řidiče služebních vozidel
 • Pro zaměstnance organizující první pomoc a evakuace
 • Zaměstnanci provádějící desinfekci
 • Zaměstnanci autoservisů a pneuservisů
 • Zaměstnanci ve zdravotnictví
 • Zaměstnanci výrobních dělnických profesí
 • Administrativních pracovníků
 • Obráběčů
 • Pracovníků elektro znalí do §5
 • Pracovníků elektro znalí s vyšší kvalifikací §6 - § 10
 
 

Cena je individuální podle rozsahu firmy a jejich potřeb v BOZP.

Pro firmy do 25 zaměstnanců to je za zpracování systému rizik od 4000 Kč do 20000 Kč, podle rozsahu.

Pro OSVČ je to podle živnosti od 2000 Kč do 7000 Kč.

Školení zaměstnanců zaměřená na speciální skupiny včetně zkušebních testů v rozsahu 4 hodin do 10 pracovníků 2500 Kč.

                                   

Objednávka, kontaktní formulář, zeptejte se nás

                                   

Jako osoba odborně způsobilá podle zákona č. 309/2006 Sb. mohu pomoci s koncepcí BOZP podle právní úpravy zákona č. 262/2006 Sb. § 101 až §108.

Termínem Bezpečnost práce je obecně myšlen stav, kdy je pracovníkovi zajištěna ochrana před poškozením zdraví. 

Ve vyspělých zemích se bezpečnost chápe v širším smyslu, jako integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí i majetku, před působením negativních vlivů činností. 

Aspekt bezpečnosti práce je v současnosti řazen k nejzákladnějším prvkům řízení organizace a je brán jako nedílná součást kvality ekonomických činností.

 

Povinnosti týkající se zajištění BOZP dané zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb. § 12 se vztahují i na podnikatele poskytující služby mimo pracovně právní vztahy.

To znamená, že se vztahují i na samozaměstnavatele, kteří podnikají bez zaměstnanců nebo pouze s pomocí rodinných příslušníků a i na zaměstnavatele, kteří sami při podnikání na dané zakázce pracují. Dříve byly diskuze o tom, zda se na tyto osoby vztahuje ZP. 

Nyní jsou explicitě uvedena ustanovení zákonů, která se na ně vztahují. 

V ZP je to § 101 odst. 1 a 2, § 102, § 104 a § 105. V zákoně 309/2006 je to § 2 až §11.

 
 
 

Diskusní téma: BOZP PO - bezpečnost práce a požární ochrany

Datum: 07.03.2017

Vložil: Novák

Titulek: Dotaz

Otázka

Záznamy: 1 - 1 ze 1

Přidat nový příspěvek